Τομείς δραστηριότητας

Οι τομείς δραστηριότητας μας:

Γαστρονομία περιοδικά για πελάτες και συνεργάτες
Κατασκευές μάρκετινγκ
υπολογιστής και τεχνολογία υπολογιστή μεταλλουργία
τεχνολογία περιβάλλοντος, ηλιακής ενέργειας Τεχνολογία παραγωγής
Λογοτεχνική μετάφραση νομικά κείμενα και συμβόλαια
εκθέσεις πεπραγμένων διαφήμιση
περιοδικά όλων των ειδών Τουρισμός
βιομηχανία του κινηματογράφου ασφαλίσεις
βιογραφικά αρχαιολογία
υποτιτλισμός θεωρία λογοτεχνίας και κινηματογράφου