Επικοινωνία

Για μεταφράσεις ελληνικών:

Florian Bauer (ελληνικά-γερμανικά;
eMail: airflobo@yahoo.de)

Μαρία Μαντή (γερμανικά-ελληνικά, αγγλικά-ελληνικά;
eMail: manti.maria@gmail.com)

Michael Bauer
κρατικά πιστοποιημένος μεταφραστής
μέλος του tekom

Pfaffentalstraße 5 
D-66399 Mandelbachtal

 

τηλ. +49 (0)6803-3815

φαξ +49 (0)6803-3776

E-Mail: michael.bauer56@googlemail.com

 

Bernadette Kayser
Diplomübersetzerin (allgemein vereidigt)

Adenauerstraße 155
D-66399 Mandelbachtal

Telefon/Fax +49 (0)6893-2505

E-Mail: bernadette.kayser@t-online.de